Ako si aktivovať internet zadarmo?

  • Po obdržaní karty XCROWS sa dostavte na akúkoľvek pobočku Antik Telecom
  • Predložte kartu XCROWS spolu s občianskym preukazom pracovníkovi pre overenie platnosti karty
  • Po podpise dodatku zmluvy o poskytovaní pripojenia si môžete užívať internet a televíziu za 0€ mesačne
Optický internet

Antik Telecom ponúka rýchly internet pre zákazníkov v bytových aj rodinných domoch. S kartou XCROWS si ho môžete vychutnávať zadarmo

TV balík

Najbohatšia TV ponuka v základnom balíku – vyše 150 rôznych kanálov.

Optický internet

Antik Telecom ponúka rýchly internet pre zákazníkov v bytových aj rodinných domoch. S kartou XCROWS si ho môžete vychutnávať zadarmo

TV Balík

Najbohatšia TV ponuka v základnom balíku – vyše 150 rôznych kanálov.

Upozornenie:

V prípade zrušenia karty XCROWS, ktorá mala aktivovanú službu internet a TV od Antiku zadarmo, je výpovedná lehota v dĺžke tri kalendárne mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Nie je vám niečo jasné?