FAQ

Často kladené otázky
Pre zamestnancov
Pre zamestnávateľov

Môžem moju kartu XCROWS požičať inej osobe?

Karty nie sú prenosné, čo znamená že ich môže využívať len osoba na, ktorú je karta vystavená.

Môžem si objednať kartu XCROWS pre sprevádzajúcu osobu aj samostatne?

Áno, samozrejme. Karta pre sprevádzajúcu osobu sa dá zakúpiť cez vášho zamestnávateľa.

Môžem získať kartu XCROWS aj pre mojich rodinných príslušníkov alebo kamarátov?

Ak si chceš zakúpiť ďalšie karty pre blízke osoby cez zamestnávateľa rozhodnutie či to bude možné je na zamestnávateľovi.  Je však na vašom zamestnávateľovi, či získanie kariet pre tieto osoby podporuje, preto sa obráťte na svoje personálne oddelenie.

Môžem službu Internet a TV ponuku venovať inej osobe 

Áno je to možné. Služba bezplatného internetu a TV ponuky je viazaná na jednotlivú kartu o tom či ju budete využívať práve vy alebo ju doprajete inej osobe rozhodujete vy.

Končí sa mi pracovnoprávny pomer, ale karta je ešte platná. Čo to pre mňa znamená?

Záleží to na dohodnutých zmluvných podmienkach medzi xcrows a vaším zamestnávateľom. Zvyčajný postup je taký že platnosť karty sa končí posledným dňom vo vašom súčasnom zamestnaní a kartu je posledným dňom v práci potrebné odovzdať. V prípade, ak využívate benefit bezplatného internetu od Antik Telecom, je 3 mesačná výpovedná lehota. 

Čo mám robiť, ak som kartu stratil/a?

No stress – stratu stačí nahlásiť na personálnom oddelení vášho zamestnávateľa. My vám potom vystavíme novú kartu bez akéhokoľvek poplatku. Počas tejto doby sa môžete na prevádzkach identifikovať dokladom totožnosti s fotografiou spolu s nadiktovaním vášho čísla karty, takže si ho dobre zapamätajte.

Môžem využívanie karty XCROWS nejakým spôsobom prerušiť?

V tomto prípade sa informujte na personálnom oddelení vášho zamestnávateľa, kde vám personalista/tka oznámi konkrétne možnosti, vždy totiž záleží na konkrétnej spolupráci medzi spoločnosťou XBenefits s.r.o. a vaším zamestnávateľom. Štandardný postup je, že prerušenie je možné len z vážnych zdravotných dôvodov.

Kde všade môžem využiť kartu XCROWS?

Aktuálnu ponuku všetkých zariadení, ktoré môžete využívať nájdete na stránke www.xcrows.sk, spolu aj s informáciami o nových službách a benefitoch, ktoré pre vás pripravujeme.

Ako často môžem kartu využívať?

Podmienky využívania benefitov xcrows, sú dané podľa kategórie pod ktorú daný benefit spadá. Neobmedzené a zľavové benefity je možne využívať bez akýchkoľvek obmedzení, limitované benefity je možné využívať v obmedzenom počte podľa podmienok určených danou prevádzkou, jednotlivé podmienky nájdete na stránke www.xcrows.sk/benefity.

Dostal som obálku s kartou XCROWS. Čo ďalej?

Otvorte ju.

Môžem si svoju kartu vyzdvihnúť osobne?

Nie, kartu Vám odovzdá Vaše personálne oddelenie

Ako mi kartu XCROWS doručíte?

Štandardným postupom je zaslanie kariet na adresu vášho zamestnávateľa, ktorý sa už postará o to aby sa karta dostala k vám. Vašu kartu Vám odovzdá personálne oddelenie Vášho zamestnávateľa.

Koľko mesačne zaplatím za kartu XCROWS?

Vášmu zamestnávateľovi fakturujeme každý mesiac iba cenu karty. To koľko zaplatíte sa odvíja od toho, aký model spolupráce si váš zamestnávateľ s nami zvolí, aj preto môže byť jej cena rôzna. 

Je možné objednať si kartu XCROWS e-mailom alebo telefonicky?

Nie, karta XCROWS sa dá objednať iba u Vášho zamestnávateľa. V prípade, ak Vaša spoločnosť kartu XCROWS neponúka, oslovte nás a my Vášho zamestnávateľa kontaktujeme s ponukou spolupráce.

Ako si viem uplatniť benefit internetu a TV od Antiku zadarmo?

Po obdržaní karty XCROWS stačí navštíviť najbližšiu pobočku Antik Telecom, kde po predložení a skontrolovaní platnosti karty s Vami pracovník za pár minút prejde potrebné kroky, po ktorých budete mať službu aktivovanú. Viac informácií môžete zistiť na www.xcrows.sk/antik

Čo je to zúčtovacie obdobie?

V programe XCROWS zodpovedá zúčtovaciemu obdobiu jeden kalendárny mesiac.

Aká je lehota splatnosti pre platbu za program XCROWS?

Štandardná doba je 14 dní.

Aká je s kartami XCROWS spojená administratíva?

Úplne minimálna. Radi sa stretneme s personálnym oddelením vašej firmy a vysvetlime vám ako to celé funguje.

Aká je cena karty XCROWS

Výšku ceny karty pre firmy ovplyvňuje mnoho faktorov. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zaradiť jednak počet osôb, pre ktoré karty zriaďujete, ale aj tzv. model financovania. Ten vyplýva z percentuálneho rozdelenia mesačných nákladov medzi zamestnávateľa a zamestnanca. Vždy však platíte iba za aktívne karty. Máte ohľadom financovania ďalšie otázky? Dajte nám vedieť a my vám všetko vysvetlíme.

Môžeme počas spolupráce zvyšovať počet kariet?

Samozrejme. Aktualizácia počtu kariet je možná prostredníctvom klientskej zóny, alebo prostredníctvom formulára, ktorý pre vás vytvoríme.

Môžeme kartu ponúknuť výhradne zamestnancom, alebo aj externým spolupracovníkom?

Kartu XCROWS môže poskytnúť aj externým spolupracovníkom aj pracovníkom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce a pod.). Všetko je zmluvne zabezpečené čestným vyhlásením zo strany firmy.

Ako môžeme pre našich zamestnancov získať kartu XCROWS?

Neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám alebo zavolajte a radi sa s vami osobne stretneme.

Čo mojim zamestnancom prinesie karta XCROWS?

Naším cieľom je maximálna spokojnosť všetkých našich klientov a preto Vám ponúkame benefity zahrnuté v službe XCROWS. Ide o veľmi rozumne rozvrhnuté spojenie benefitov, ktoré pokrýva športovú a relaxačnú stránku zamestnanca a rieši aj základné potreby dnešného života.

Aké sú možnosti financovania programu XCROWS?

Vstup do programu nie je spojený so žiadnym poplatkom. Program XCROWS je veľmi flexibilný. Spôsobom akým ho budete chcieť financovať je len na vás. Najčastejším riešením je financovanie z:

  • prevádzkových prostriedkov firmy,
  • vlastných prostriedkov zamestnanca (mesačná zrážka zo mzdy),
  • kombináciou dvoch vyššie uvedených spôsobov financovania.

Na ako dlho musíme program XCROWS objednať?

Vzájomná spolupráca je založená na písomnej zmluve na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou a bez udania dôvodu.

Čo prinesie program XCROWS nám a našim zamestnancom?

Program XCROWS zahŕňa benefity, ktoré sú zostavené tak, aby poskytli zamestnancom firmy výhody vo viacerých oblastiach ich osobného života. Zdravší a spokojnejší zamestnanci sú viac motivovaní, čo sa prejavuje aj na celkovej výkonnosti firmy. Program XCROWS taktiež zvyšuje atraktivitu vašej firmy pri rozhodovaní sa uchádzačov o zamestnanie.

Aké sú výhody programu XCROWS pre nás ako zamestnávateľa?

Z ekonomického hľadiska ide o daňovo uznateľný náklad, ktorý je možné uhrádzať aj zo sociálných fondov.